En av våre erfarne bufferkursledere, psykolog Kaja Asbjørnsen Betin ved Vitale Psykologsenter på Lysaker, stilte sporty opp da det kom forespørsel om å holde bufferkurs på TV. Resultatet ble publisert på www.folkom.no og på www.aftenposten.no i juli 2016.