Det er planlagt kurslederkurs på Oslo kongressenter 17. - 18. august 2017.

Pris: 5800 kr, som inkluderer kursledermateriale og konferansepakke med lunsj de to dagene.

Send epost med navn, bakgrunn og fakturaadresse til bufferkursets epostadresse. Opplys samtidig om eventuelle matallergier!!

Påmeldingsfrist: 30. juni.

Hvis det skulle bli få påmeldinger, får påmeldte beskjed om det umiddelbart etter at påmeldingsfristen er ute, og kursavgiften refunderes i sin helhet. Hvis noen melder seg av igjen etter påmeldingsfristen, refunderes 50 % av beløpet. 

Kursleder er psykologspesialist og bufferkursutvikler Anne Marie Fosse Teigen.

Det er også mulig å melde seg på for eksisterende kursledere som ønsker repetisjon og oppdatering, inkludert oppdatert kursledermateriale. Eksisterende kursledere betaler 60 % av ordinær kursavgift (dvs. 3480 kr).  

 

Generelt om kurslederkurset:

Har du relevant utdanning og erfaring med parterapi? Da kan du bli bufferkursleder. 

Kurset er godkjent av NPF som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister. Det blir innføring i bufferkurset som kurs, pluss forslag til hvordan bufferkursstoff kan brukes i terapi.

Bufferkursledere bruker materialet fra kurset både i kurs og i samtaler med par, familier og enkeltpersoner. Tilbakemeldingene fra klienter og kursdeltakere er svært gode.

 

 

Spørsmål om kurslederkurset?

Ta kontakt med Anne Marie Fosse Teigen på hallo@bufferkurs.no.

Foto: Aurora Nordnes/psykologisk.no