Hvor kan vi gå på kurs?

Bufferkurset har en veldig liten administrasjon (som heter Anne Marie Fosse Teigen), og bufferkurslederne rundt om i landet er svært selvgående. Det innebærer også at mange bufferkurs ikke annonseres på bufferkurs.no, fordi de fylles opp via lokale kanaler. Hvis du ønsker å gå på kurs kan du ta direkte kontakt med fagmiljøene som har holdt bufferkurs før, eller som har medarbeidere med bufferkurskompetanse.

 

Se også bufferkursets Facebookside, hvor en del kurs annonseres.