Kurs over tid

Se også bufferkursets Facebookside, hvor noen kurs annonseres.

Bufferkurset ble i utgangspunktet utviklet som et kurs som var ment å gå over tid. Fordelen med å ta bufferkurset over tid er at man høster erfaringer mellom kursgangene, og man venner seg litt til å se på parforholdet fra nye vinkler. Mange par gir også tilbakemelding om at det å rydde tid til kursgangene ukentlig eller hver annen uke har vist dem at de får mye igjen for det når de setter av tid til parforholdet som en fast praksis.

Wordwise Familieterapi (Kurs i Moss og omegn) Kurs over tid i april 2017 

Gunvor Dovland (www.tryggframtid.no(Minibufferkurs i Kristiansand vår og høst 2017) Kursbrosjyre. 

Familievernets bufferkurstilbud En del familievernkontorer på Sør-, Øst-, og Vestlandet tilbyr bufferkurs jevnlig.

Det er stort sett familievernkontorene som tilbyr kurs over tid. Ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor og spør om de har planer om kurs eller sjekk nettsidene deres. Kontaktinformasjon for alle familievernkontorer finnes på Bufetats nettsider. Der finner du også oversikt over kurstilbudet i familievernet. (Likevel - ikke gi deg om du ikke finner bufferkurs ved ditt kontor. Ring gjerne og dobbeltsjekk eller mas på dem!)