Hva er forskjellen på bufferkurset og andre samlivskurs?

1.

Bufferkurset er utviklet spesielt med tanke på de utfordringene par opplever over tid i et parforhold. Kurset legger derfor vekt på å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan vi kan håndtere følelser, konfliktmønstre og de personlighetsforskjellene som viser seg tydeligere over tid. Bufferkursene henvender seg til par som har vært sammen en stund, og som har kommet så langt i sitt parforhold at de har opplevd at den samme uenigheten, diskusjonen eller konflikten gjentar seg gang på gang, og kanskje den synes fastlåst. Gjennom bufferkurset får deltakerne mulighet til å se de gjentatte konfliktene fra et annet perspektiv, og de får kjennskap til hvordan det er mulig å komme ut av fastlåstheten. Fokuset på gjentatte konflikter er valgt både fordi det viser seg å være mye større risiko for samlivsbrudd hvis man ikke finner gode måter å leve med disse på, og fordi de forskjellene som bidrar til gjentatte konflikter vil kunne være en kilde til større intimitet og dypere vennskap, hvis paret lærer å utforske dem på en ikke-dømmende måte. Da blir ikke partneren en motstander lenger, men en alliert i kampen mot konflikten. En ekstra bonus er at den økte innsikten i hverandres livsverdener skaper samhørighet og mening - og ofte ny gnist i forholdet også.

2.

I bufferkurset undervises det ikke i kommunikasjonsteknikk der man gjentar den andres utsagn - såkalt "aktiv lytting". Dette er en forskjell fra for eksempel PREP-kurs og Imago-parkurs. I stedet gjennomgås kjennetegn på gode samtaler, og deltakerne får mulighet til å bli kjent med hva som fungerer bra og hva som kan være risikabelt i den måten de allerede kommuniserer på. Bufferkurset gir dessuten innføring i prinsipper for hvordan man kan omforme fastlåste konflikter til håndterbare temaer - prinsipper som til sammen utgjør den såkalte "tuftesamtalen". Denne får deltakerne mulighet til å prøve seg på i praksis.

Grunnen til at det i bufferkurset ikke er prioritert å bruke tid på å lære deltakerne aktiv lytting, er for det første at det finnes andre samlivskurs som tilbyr dette. I tillegg viser forskning at de fleste par som har det naturlig godt sammen over lang tid, ikke praktiserer aktiv lytting, og at emosjonsfokusert parterapi hvor man lærer aktiv lytting i tillegg til vanlig terapi, ikke gir bedre kommunikasjon i ettertid enn emosjonsfokusert parterapi hvor man ikke lærer denne teknikken. (Obs! Dette betyr selvfølgelig ikke at man ikke kan integrere kommunikasjonsteknikker med bufferkurset! Det betyr bare at i kursmaterialet er det ikke prioritert slik opplæring.)