Bufferkurshistorikk

Første versjon av Bufferkurs for par ble utviklet av psykologspesialist Anne Marie Fosse Teigen ved Familievernkontoret i Follo i 2007. Noen av årene hadde utviklingsarbeidet prosjektstøtte fra Bufdir, og det bidro til at mange familievernkontorer i dag har bufferkurskompetanse. Uavhengig av prosjektstøtten er kurset blitt kontinuerlig videreutviklet, med bakgrunn i ny kunnskap og kurslederes og kursdeltakeres tilbakemeldinger. Stadig flere profesjonelle fagmiljøer integrerer nå kurset som en del av sitt faste tilbud til par.

I 2013-2014 utførte to profesjonsstudenter i psykologi en spørreskjemaundersøkelse av hvem som går på bufferkurs og hvordan de opplever nytten av kurset. Resultatene ble publisert i deres hovedoppgave høsten 2014, og et hovedfunn var at kursdeltakerne opplever bufferkurset som matnyttig og lærerikt.